Paranın yerine zamanı kullansak nasıl olurdu?

340

Her zaman alternatif bir yol vardır. İşte paranın yerine zamanın nakit yerine geçtiği bir ütopya; Zumbara!

Zumbara, zaman kumbarası anlamına geliyor. Para yerine zamanın kullanıldığı sosyal bir paylaşım ağı. Temelde alternatif bir ekonomi hareketi. Sistem şu şekilde işliyor; birisine 2 saatlik yardım ediyorsunuz. Karşılığında ise 2 saat kazanıyorsunuz ve bunu kumbaranıza atıyorsunuz. Bu 2 saat ile Zumbara’daki dilediğin kişiden istediğiniz 2 saatlik servisi alıyorsunuz. Yani hizmet verdiğiniz saat kadar hizmet alıyorsunuz.

İstediğiniz kişiden, istediğiniz alanda hizmet alabilirsiniz. Örneğin temel fotoğrafçılık dersi verdikten sonra, basit düzeyde herhangi bir yabancı dil dersi alabilirsiniz.

Zumbara’nın oluşturduğu bu ekonomik sistem birincil hedef kitle olarak üniversite öğrencilerinin para yerine ihtiyaçlarını zaman ile karşılamalarını sağlıyor. Üniversite öğrencilerinin katılımcı olmalarını ve sağlıklı ve güvenli topluluklar oluşturmalarını sağlıyor. Aslında her birimizin ihtiyaç duyduğu bir ekonomik modeli ortaya koyuyor!

Zumbara’nın kuruluş hikâyesini okumak için tıklayın.

Zumbara’ya siz de dahil olmak için tıklayın.