Rafların distopiği: Distopya Dergi

465

Çeşitli dergi türlerinin arasına yeni bir dergi daha eklendi. Yazar ve eleştirmenlerin de destek verdiği Distopya dergi kendisini şöyle anlatıyor: ”

Distopya, Antik Yunanca’da “kötü yer” anlamını çağrıştırır. Kötü olanın yer olduğu düşünülse de; bir yerde yaşayan toplumdur söz konusu olan. Distopya, hep yanlış anlaşıldığı üzere, kıyamet sonrası ya da sadece gelecekte olanlarla ilgili bir durum değildir. Kasvetli, karanlık bir gelecek tasarımı da değildir. Bireysel özgürlüklerin yok edilişi, katlanılamaz yaşam koşullarının ortaya çıkışı, bireyin cinsel ya da üreme özgürlüğünün denetim altına alınışı, toplumun sürekli gözetim altında tutularak özel hayatının kontrol edilişi, sanatın kısmen ya da tamamen yasaklanışı gibi şartlarda oluşan bir durumdur.

Distopya edebiyatı, umutsuzluğun değil umudun edebiyatıdır. Umut, farkındalıkla olur. Olan bitenin farkına varıp itiraz etmekle olur.”

“Ben okuyarak/dinleyerek daha iyi anlıyorum” diyenler için Distopya derginin internet sitesinde 3 içeriğin seslendirilmiş halini bulabilirsiniz.