Orhan Kemâl Müzesi | Sanal Tur

893

Türk edebiyatının ustası Orhan Kemal’i gelecek kuşaklara tanıtmak ve yaşatmak için kurulan Orhan Kemal Müzesi’nde Orhan Kemal’in odasını, ailesi ve arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları, ailesine yazdığı mektupları, Türkçe ve yabancı dillere çevrilen eserlerinin ilk baskılarını bulabilirsiniz.

Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 1914’te Adana’da doğmuş, ziyaret için gittiği Sofya’da 1970’te vefat etmiştir. Bizlere bıraktığı eserleriyle, topluma yol gösterici bir yazar olmuştur. Orhan Kemal sanatının amacını şu sözleriyle açıklıyor: “Sanatımın amacı… Şöyle özetlemekte bir sakınca var mı acaba? Halkımızın, genel olarak da insan soyunun müspet bilimler doğrultusundaki en bağımsız koşullar içinde, en mutlu olmasını isteme çabası.” Ünlü Lincoln’ün demokrasi tarifi gibi: Halkın, halk için, halk tarafından yönetimi der o. Biz de neden şöyle demeyelim? “İnsanlığın, insanlık tarafından, insanlık için yönetilme çabası adına sanat.”

Orhan Kemal bize şu sözleriyle ulaşır: “Çağımızın pek çok toplumları gibi, içinde yaşadığımız kendi toplum düzenimizin de insanlarımızı mutlu kılmaktan uzak olduğu su götürmez. Ben hikâye, roman, tiyatro oyunlarımla bozuk düzenimizin nedenlerini insanlarımıza göstermek, onları uyarmak, gösterip uyarmakla da kalmayıp bu bozuk düzeni düzeltmeye çaba göstermelerini, bu çabayı elbirliğiyle göstermemiz gerektiğini yanıtlarım; yanıtlamaya çalışırım.”

Sizler için Orhan Kemal Müzesi’ni gezdik. İyi seyirler