Cesur Yeni Dünya

624

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Dilhan KESKİN

İlk olarak 1932’de yayınlanan Cesur Yeni Dünya’da, Dünya Devleti’nin istikrarı, biyolojik mühendislik ve insanı her yönden koşullandırmanın terkibiyle sağlanır. Bu devletin standartlaştırılmış iki milyar yurttaşı sadece on bin soyadını paylaşır, dünyaya da doğarak gelmemişlerdir, önceden belirlenmiş rollerini yerine getirmek üzere “kuluçka”dan çıkarılmışlardır. Politik gövdedeki hücrelerden öte bir şey değillerdir. Çocuklukta edilgen itaatin, maddi tüketimin ve önüne gelenle düşünmeden yatıp kalkmanın erdemleri hipnopedya (uykuda öğretim) yoluyla telkin edilir. İleriki yaşamlarında Dünya Devleti’nin yurttaşlarına ücretsiz somalar, hükümetçe onaylanmış haplar verilir ve sürü halinde Cemaat Terennümleri ve Dayanışma Ayinleri için (ki rutin olarak bir sefahat âlemiyle sona ererler) toplanırlar; bu toplantılar Dünya Devleti’nin sav sözü olan “CEMAAT, ÖZDEŞLİK, İSTİKRAR” değerlerini daha derin biçimde aşılamak için düzenlenir. Hayatın her yönü toplumsal yarar düzeyine indirgenmiştir, hatta cesetlerden kullanışlı fosfor kaynakları olarak yararlanılmaktadır.

Dünya Devleti’nin on bölgesinden her biri Yerel Dünya Denetçisi tarafından yönetilir. Burada koşullandırılan insanların görevleri çocuksu olmaktır ve birey duygulandığında, toplum yalpalar. Dünya Devleti’nin sınırları dışında yaşamasına izin verilen diğer tek insanlar da çeşitli Vahşi Ayrıbölgeleri’nde yaşayanlardır. Onlar bu sistemden ayrıldıkları için hâlâ evlenmekteler, sevişip çocuk doğurmakta ve eskisi gibi ölmektedirler.

*Cesur Yeni Dünya’da, aile kavramı ve tek eşlilik kötülenir. Müstehcen (sevişme) olan davranışları normalleştirme vardır. Onların yarattığı düzende ise müstehcen olan kavramlar, “anne, baba, doğum ve aile”dir. Küçük yaştan itibaren çocukları robot gibi yetiştirme üzerine hareket edilir. Tanrı ve din kavramları yeniden tartışılır. Bunun yerine bilim, tıp ve modern çağ getirilir. Tanrıdan ve yalnızlıktan nefret edilmesi üzerine kurulu bir düzen yaratılır. Soma olarak adlandırılan hap ise, günümüzün uyuşturucusudur. Soma sayesinde her şey güzelleşir. Soma, ahlak ve erdemi sağlar.