Sinema Bir Kültürdür

802

Sinema Bir Kültürdür

Kurtuluş Kayalı

Sena Özşirin

“Sinema bir kültürdür” önermesini tane tane anlatmayı hedefleyen bir kaynak kitap yazmış Kurtuluş Kayalı. Yaşadığımız dönemde her şey eğlence ve magazin olarak algılanıyor ve kavramların içi boşaltılıyor. Sinema bu erozyona uğrayan alanlardan biri. Sinemanın eğitici, öğretici ve bilgilendirici tarafı bir kenara bırakılarak tamamen gösteri dünyası algısı oluşturulmaya başlandı son dönemlerde. Bu kitap temelinde bu pratiklere bir karşı duruş sergiliyor. Bu anlamda oldukça ikna edici bir dili ve anlatımı var.

Bu eğlence ağırlıklı anlayış, sinema ürünlerinin de kalitesini düşürmeye yetmektedir. Bu noktada kitabın ciddi bir eleştirel yaklaşımı var. Yazar bu noktada kendi yaşadığı bir problemi dile getirerek kendisine ait “Sinema Yayınları ve Sinema Üzerine Düşünmek” adlı makalenin ne söylediği meçhul bir hale getirildiğini aktarmakta. Bu bağlamda sinemanın bir kültür olduğu anlayışının oturtulmasında, sinemanın incelenmesinin önü açılmalıdır. Bu da sinemanın ayrıntılı biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir.

Sinema üzerine yazılan metinlerin frekansları genel itibariyle uyuşmakta ve herkes aynı dilde konuşmaktadır. Meselenin ticari boyutu göz önünde bulundurularak eğlenceli ve kolay okunur metinler okuyucuya sunulmaktadır. Ve nihai bir sonuç olarak artık sinema herkes içindir ve film, büyük sinema salonlarında seyredilir. Dönemin popüler sinema dergilerinin aracılığıyla okuyucunun ilgisi yönetmenlerden ziyade oyunculara yönelmiştir. Kurtuluş Kayalı, sinemanın varlık sürecindeki bu pratikleri bir sorunsal haline getirmiş, okuyucuya kendi perspektifiyle meselenin temelini ve esasında olması gerekeni aktarmış.

Kayalı, kitapta “sinema bir kültürdür” önermesinin gerçeklik kazanabilmesi için muhtemel tüm çözümleri harmanlıyor. Bu sebeple oldukça özgün içeriğe sahip bir kaynak kitap olarak değerlendirmemiz mümkün.