Osmanlı’da gazete reklamları nasıldı?

348

Osmanlı’da çıkan dergi veya gazetelere baktığımızda son dönemde yerli veya yabancı pek çok firmanın reklamları gözümüze çarpıyor. Gazetelerde reklamı yapılan ürünlerin başında; Giyim-kuşam, gıda, doktor tanıtımları gibi yerli ürün veya hizmetlerin yanı sıra, Fransız mobilyaları, İtalyan ayakkabıları gibi yabancı ürünler de boy gösteriyor.

Hogg Balık Yağı reklamı

Tanıtım yazısı; Taze Morina Balığı’nın karaciğerlerinden çıkarılan balık yağının zaif ve göğüs hastalığıyla mübtela bulunanlar için ne derece faideli olduğu malumdur. Ancak menafi-i hakikiye istihsali için balık yağının gayet halis ve birinci nevinden olması lazımdır.

 

Mısır Taneleme Makinası

Tanıtım yazısı; Amerika’da mevcut olan ve bütün dünyada emsali makineler ile icra-yı müsabakat ederek, metanet, ehveniyet, çok iş görmek gibi evsaf-ı mümeyyize ile kesb-i rüchan eden ve bu kerre tarafımızdan celb edilen en son sistem makineler, çiftçilerimizi usul-ü adiye vechiyle icra-yı imalden müstağni kılacağından hassaten tavsiye olunur.

 

Japonya’dan Hirato maden suyu

Tanıtım yazısı özeti; Japon Saray-ı İmparatorisi müteahhidi 1900 Paris meşhur umumiyesinde altın madalya kazanmıştır. Sofralarda kullanılan maden sularının en nefisi ve hazimidir.